Billy Meier:About

From Hinaharap ng sangkatauhan


Tungkol sa Hinaharap ng Sangkatauhan / The Future Of Mankind

Tungkol saan ang Wiki na ito?

Ang Wiki na ito ay mahalagang tungkol sa lahat ng aspeto ng pakikipag-ugnayan ni Billy Meier sa mga extraterrestrial na tao. Kung sino sila. kung sino siya. Bakit sila pumunta dito at kung ano ang kanilang napag-usapan sa mga karanasan sa pakikipag-ugnay. Ang mga karanasang ito sa pakikipag-ugnayan ay harapan at telepatiko.


Ano ang mga layunin ng website na ito?

  1. Ang unang layunin ay ang maging tiyak na mapagkukunan ng lahat ng kilalang pagsasalin ng impormasyon sa wikang Ingles na orihinal sa Aleman na ginawa ni Billy Meier. Marahil ay nakamit na nito ang layuning ito.
  2. Ang ikalawang layunin ay tumulong sa edukasyon ng sangkatauhan sa katotohanan tungkol sa ating pinagmulan, sa ating sarili, sa ating mundo, sa ating kinabukasan at sa sansinukob, kapwa espirituwal (fine-matter) at materyal (coarse-matter). Siyempre ang katotohanan ay pinagtatalunan at kailangan mong magpasya para sa iyong sarili kung ang lahat ng bagay dito ay malamang na totoo o hindi, dahil sa mga katotohanang nakasaad dito at sa iyong mga karanasan sa buhay na nakakaapekto sa iyong mga kapangyarihan sa paghatol.
  3. Ang ikatlong layunin ay payagan ang sinumang tao na makilahok sa ebolusyon ng website na ito. Gumagamit ito ng teknolohiyang tinatawag na MediaWiki na mahalagang nagbibigay ng medyo madaling gamitin na word processing/editing interface. Gumawa lang ng account at makipag-ugnayan sa may-ari para humiling ng mga pahintulot sa editor na tutugon sa loob ng 24 na oras. Ikaw ay pinapayuhan na basahin ang Nag-aambag na Nilalaman / Contributing Content kung gusto mong subukang magdagdag ng ilang nilalaman.

Sino ang may-ari?

Ang webmaster, may-ari at isa sa mga pangunahing tagapag-ambag ng Wiki na ito ay si James Moore na lumikha nito upang matulungan ang sangkatauhan sa pinakaangkop na paraan na magagawa niya sa ngayon.

Nakuha ni James ang approval (o sa halip ay nakatanggap ng abiso ng walang hindi pag-apruba) mula kay Billy sa pamamagitan ni Christian Frehner upang higit pang mapaunlad ang website na ito.

Why is the word "alleged" or "believed" not used here?

The syntax of the text contained within this website is derived from the presumption of fact. In other words, there is proof beyond reasonable doubt that Mr Meier's claims are true. Anyone of a logical and non-materialistically oriented mind can come to this conclusion by reading the entirety of this website.

Therefore the words "alleged" and "believed" are not used here as would be expected from an encyclopedia, such as Wikipedia, that states itself to only publish the opinions of reliable authors, and not the opinions of Wikipedians who have read and interpreted primary source material for themselves which is a flawed statement in itself since the criteria for reliable can be disputed and is corrupted by the currently materialistic thinking processes of the Earth human being.