Pangunahing Pahina

From Hinaharap ng sangkatauhan
(Redirected from Main Page)

Future 76%f Mankind
Maligayang pagdating sa Hinaharap ng Sangkatauhan, ang pinakamalaking mapagkukunan sa wikang Ingles para sa impormasyon na pangunahing ginawa ni Billy Meier, tagapagugnayan ng Plejaren Federation Billy Meier, contactee of the Plejaren Federation at tagapagtatag ng FIGU.

Ang layunin ng site na ito ay tulungan ang misyon na pahusayin ang kalidad ng buhay para sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng malayang magagamit na mga pagsasalin sa Ingles at Filipino ng mga artikulo ng FIGU bagkus ito ay hindi pa opisyal at malaking posibilidad na malaking kakulangan sa tunay na kahulugan nang orihinal na mga artikulong Aleman. (Ang isa pang kailangang isa-alang-alang ng mambabasa ay ang pagsasalin nito mula Aleman gamit ang mga elektronikong tagasalin sa wikang Filipino at ilang pagwawasto nito gamit ang Ingles na pagsasalin sa puntong ito ng panahon. Kung ikaw ay bihasa sa wikang Aleman at patungkol sa mga artikulo ng FIGU at interesado kang tumulong sa pagsasalin ng Filipino mula sa orihinal na Aleman, mangyari lamang na makipagugnay sa FIGU). Upang magdala ng kapayapaan sa ating mundo, ang dakilang karunungan ay kailangang maisakatuparan at pagkatapos ay isabuhay. Ang karunungan ay makakamit lamang kapag ang tunay na kaalaman ay pinagsama sa katapatan.

Salamat sa FIGU at Plejaren Federation, ang dating hindi kilalang kaalaman na sumasaklaw sa magkakaibang mga paksa ay malayang magagamit na ngayon sa lahat sa mundo sa loob ng kanilang Mga Ulat sa Pakikipag-ugnayan/Contact Reports, na marami sa mga ito ay naka-host sa website na ito. Maraming siyentipiko at espirituwal na katotohanan ang ipinaliwanag na matagal nang itinatago at ipinagkakait sa publiko ng mga nasa kapangyarihan. Kabilang sa mga naturang paksa ang ating tunay na pinagmulan, mga problema sa ating mundo at sa loob natin, mga katotohanan tungkol sa uniberso, mga batas ng Paglikha at marami pang iba.

Kung kailangan mo ng ebidensya na sumusuporta sa katotohanan ng impormasyong ito, makikita mo ito sa website na ito (Tingnan ang seksyon ng menu ng Ebidensya sa kaliwa), tulad ng sa pahina ng Mga Saksi at sa mga pahina ng Pagtuturo ng Espiritu.

Ito ay hindi isang opisyal na website ng FIGU.

UK Server | Singapore Server (mirror server)
Galeriya ng Beamships

Galeriya ng hi-res/mataas na kalidad na mga larawang naibigay ng isang hindi kilalang tao na bumili ng mga ito sa ebay.

Para sa marami pang larawan tingnan Galeriya ng mga Larawan.


Pagninilay sa Kapayapaan

Ang bawat tao'y maaaring makatulong na magdala ng kapayapaan sa ating mundo, ang Earth, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Pagninilay sa Kapayapaan.

Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan sa Webmaster

Email: James Moore

Padalhan ako ng email tungkol sa anumang bagay na gusto mo. Hindi ako nangangagat at ikaw ang aking kapantay!

Impressum / Copyright / Disclaimer

Pakitandaan na ang Future Of Mankind/Hinaharap ng Sangkatauhan ay hindi isang opisyal na website ng FIGU, gayunpaman ang may-ari at ilang mga nag-ambag ay mga miyembro ng FIGU. Ang pakikipag-ugnayan sa FIGU ay maaaring gawin sa pamamagitan ng ang website ng FIGU: www.figu.org. Ang impormasyon sa website na ito ay malayang magagamit ngunit nananatiling protektado ng copyright [show / hide]

FIGU CONTENT FUTUREOFMANKIND
COPYRIGHT

© FIGU 1975-2022, Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Schmidrüti, ZH, Switzerland. © COPYRIGHT / Copyright 1975-2022, FIGU, Freie Interessengemeinschaft für Grenz und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien (FIGU, Free Community of Interests for the Border and Spiritual Sciences and Ufological Studies) / FIGU, Freie Interessengemeinschaft Universell (FIGU, Free Interests Group Universal) Verein für Grenz- und Geisteswissenschaften und UFOlogiestudien (Society for Border- and Spiritual-Sciences and Ufological Studies), Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Schmidrüti ZH, Switzerland. All rights reserved. No part of this work, photographs, films, slides, etc., may be reproduced or processed, duplicated or distributed in any form (photocopy, microfilm or any other process) without the written consent of the copyright holder.
http://www.figu.org/ch/impressum (Swiss German)

DIGITAL SIGNATURE
Online files can be digitally signed by the FIGU. This ensures integrity on the one hand and authenticity on the other. The public OpenPGP key ("public key") of the FIGU can be found here (Swiss German)

DISCLAIMER

The association FIGU expressly declares that it has no influence on the design and content of linked sites. Therefore the association FIGU expressly distances itself from all contents of all linked pages. The Future Of Mankind is linked to by the FIGU and associated sub-domain websites and referenced in the publications. The website has been granted permission and written consent from the copyright holder to present certain copyrighted works under those terms and conditions agreed. FIGU are not responsible for the content on The Future Of Mankind website, including but not limited to; the presentation of their books, articles, periodicals, journals, images, videos, translations, information etc., -visit the official website http://www.figu.org for the original presentation. The content of the documents is the sole responsibility of the respective author.
http://www.figu.org/ch/impressum (Swiss German)

FREE CONTENT
Contents of the FIGU which are under the Creative Commons license and therefore are freely available, are marked separately and individually.
https://www.figu.org/ch/index/cc (Swiss German)

Listahan ng Nabigasyon

Links and navigationFuture FIGU.pngf Mankind

Contact Report Index Meier Encyclopaedia
n A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z